ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

18 พ.ค. 61

นักศึกษาช่วยงานซ่อมกิจกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ซ่อมบังคับ 12 หน่วยปี 2558)...

09:00:00 - 15:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

18 พ.ค. 61

นักศึกษาช่วยงานซ่อมกิจกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ซ่อมเลือก 12 หน่วยปี 2558)...

09:00:00 - 15:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

18 พ.ค. 61

นักศึกษาช่วยงานซ่อมกิจกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ซ่อมบังคับ 3 หน่วยปี 2559)...

09:00:00 - 15:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

18 พ.ค. 61

นักศึกษาช่วยงานซ่อมกิจกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ซ่อมเลือก 3 หน่วยปี 2559)...

09:00:00 - 15:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

18 พ.ค. 61

นักศึกษาช่วยงานซ่อมกิจกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ซ่อมบังคับ 6 หน่วยปี 2559)...

09:00:00 - 15:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด 

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เผยแพร่เมื่อ 2015-06-16

Presentation รับน้องประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ 2015-07-12

VTR SSRU 2015 (Thai Version)

เผยแพร่เมื่อ 2015-08-28

สื่อวีดีทัศน์ต่อต้านคอรัปชั่น

เผยแพร่เมื่อ 2018-04-23

สื่อวีดีทัศน์ต่อต้านคอรัปชั่น

เผยแพร่เมื่อ 2018-04-24