ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2560

ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

รองอันดับ 1ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

รองอันดับ 1ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 2ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 2ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 3ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 3ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 3ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 3ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 4 ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 4 ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 4 ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

องอันดับ 4 ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

Miss Popular Vote

Miss Popular Vote

Mr. Popular Vote

Mr. Popular Vote

Miss Congeniality

Miss Congeniality

Mr. Congeniality

Mr. Congeniality

ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

ตำเเหน่ง SSRU AMBASSADOR 2017

1