ขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานชมรมนักศึกษา ในกิจกรรมปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2560