ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบหน่วยชั่วโมงกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ให้นักศึกษา ทำการตรวจสอบหน่วยชั่วโมงกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมที่รับติดต่อ ดังนี้
กิจกรรมที่รับติดต่อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2561 คือ
1. โครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
2. โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
3. งานทำบุญอุทิศกุศลให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันสงกรานต์
4. กิจกรรมปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2560
5. งาน Street Food 4.0
6. กิจกรรมงาน JOB FAIR 2018
7. นักศึกษาช่วยงานซ่อมกิจกรรม เดือนเมษายน  2561
8. นักศึกษาช่วยงานซ่อมกิจกรรม วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
 
ติดต่อได้ที่ ห้องงานกิจกรรมฯ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบ