Event Detail

รอบที่ 7 รอบการเซ็นใบยืนยันค่าเทอม/ค่าครองชีพ กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2560

- 17:00:00

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2

รายละเอียด

จำนวนที่นั่ง : 200