Get Adobe Flash player

เข้า-ออกระบบ

สังคมออนไลน์

Facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คุณมีความพึงพอใจในด้านบริการข้อมูลข่าวสาร (SMS,เว็บไซต์)

สถิติผู้ชมเว็บไซต์ (ราย)

วันนี้758
เมื่อวานนี้1407
สัปดาห์นี้8758
เดือนนี้49601
รวมทั้งสิ้น1251313
  • กิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558
  • Google Apps for Education
  • โครงการประกวดออกแบบเวที "MAYA MUSIC FESTIVAL 2016"
  • การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารั
  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองพัฒนานั
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558

  ผู้ที่สนใจสามารถจองเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 กิจกรรมจาก 2 กิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมลอยกระทงในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับจำนวน 2,000 คน เปิดให้เข้าร่วมงานตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น. หน้าอาคาร 31 2.กิจกรรมลอยกระทงในวัดราชาธิวาสวิหาร รับจำนวน 8,000 คน เปิดให้เข้าร่วมงานตั้งแต่ 19.00 - 22.00 น. ณ วัดราชาธิวาส   กิจกรรมนี้จะถูกบันทึกเป็นหน่วย "กิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 เท่านั้น"...
การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2558

การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2558

  ขั้นตอนการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (การเกณฑ์ทหาร)   ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  ๑. การขอผ่อนผันฯ(เกณฑ์ทหาร) ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหาร และประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จะต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๘     เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการดำเนิการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร              ...
Previous
Next